Να μου ζωγραφίσεις τις ομάδες έμεινε!

Το σημερινό μας σκίτσο...