Νέα σειρά μαθημάτων για δίπλωμα UEFA B

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στα πλαίσια της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου διοργανώνει νέα σειρά μαθημάτων για την απόκτηση του Διπλώματος UEFA B.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 17 Φεβρουαρίου 2017 από τις 08:30πμ μέχρι τις 15:30.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από σήμερα 22 Νοεμβρίου έως τις 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 24:00.

CYTAVISION - Live Sports

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Δικαίωμα Συμμετοχής:
Στα μαθήματα μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι Πολίτες που κατέχουν τα πιο κάτω:

1. Πολιτική Ταυτότητα/ Διαβατήριο
2. Απολυτήριο Σχολείου
3. Δελτίο Υγείας/ ή Πιστοποιητικό Ιατρού (παθολόγο ή Καρδιολόγο), Έκδοση Βεβαίωσης πέραν των 3 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή
4. Λευκό Ποινικό Μητρώο, Έκδοση πέραν των 6 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθούν τα εξής κριτήρια επιλογής για συμμετοχή στην Σχολή:

1. Προπονητική Εμπειρία
2.Ποδοσφαιρική εμπειρία ως ποδοσφαιριστής (διεθνής, επαγγελματίας κ.τ.λ.)
3.Απόφοιτοι Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4.Γραμματειακές γνώσεις , γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά) & Χρήση Η/Υ

Πριν οι ενδιαφερόμενοι προχωρήσουν σε εγγραφή να διαβάσουν τις ακόλουθες οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης:

•Μαζέψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται όπως φαίνονται πιο πάνω.
•Σαρώστε (scan) ή φωτογραφίστε ένα – ένα ΟΛΑ τα απαιτούμενα έγγραφα και φυλάξετε τα στον υπολογιστή σας

Όταν τελειώσετε με την πιο πάνω διαδικασία παρακαλώ κάνετε ΚΛΙΚ ΕΔΩ:

https://comet.cfa.com.cy/resources/jsf/cevents/wizard.xhtml personType=Coach&methodType=firstReg&seminarId=2937434

Για την υποβολή της αίτησης για το σεμινάριο να γίνουν τα πιο κάτω βήματα:

Να συμπληρωθούν ΟΛΑ τα προσωπικά στοιχεία του αιτητή για να υποβληθεί η αίτηση.

Σε περίπτωση που το σύστημα αναγνωρίσει τον αριθμό της πολιτικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτητή, θα εμφανίσει τα στοιχεία από το Σύστημα, διαφορετικά θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πιο κάτω:

1.Εθνικότητα
2.Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας
3.Αρ. Διαβατηρίου
4.Επώνυμο
5.Όνομα
6.Φύλο
7.Ημερομηνία Γέννησης
8.Χώρα Γέννησης
9.Τόπος Γέννησης
10.Όνομα Πατρός και Όνομα Μητρός
11.Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
12.Απαραίτητα Έγγραφα

•Πολιτική Ταυτότητα/ Διαβατήριο
•Απολυτήριο Σχολείου
•Φωτογραφία ηλεκτρονικά
•Δελτίο Υγείας/ ή Πιστοποιητικό Ιατρού (παθολόγο ή Καρδιολόγο) – ( Έκδοση Βεβαίωσης πέραν των 3 μηνών δεν θα γίνονται αποδεκτή)
• Λευκό Ποινικό Μητρώο,( Έκδοση πέραν των 6 μηνών δεν θα γίνεται αποδεκτή)

Όπου υπάρχει αστερίσκος (*) τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά. Εάν δεν συμπληρωθούν το σύστημα δεν θα σας αφήσει τον αιτητή να προχωρήσει.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1125,00 ΕΥΡΩ
(Η πληρωμή θα γίνει ηλεκτρονικά και οι επιλεγόμενοι προπονητές θα ενημερωθούν τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την έναρξη του σεμιναρίου για την πληρωμή)

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί το όποιο πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Τμήμα της Σχολής Προπονητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στο αριθμό 22352341.