Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα

Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα και θέματα στη ζωή…

Για παράδειγμα η αεροπορική τραγωδία της Σαπεκοένσε που ήρθε τη στιγμή που η ομάδα είχε κερδίσει την εθνική αναγνώριση.